Îndrumare ştiinţifică

Echipa de cercetare Psiho-Helpline oferă ghidare şi consultanţă:

  • pentru documentare, stilul de scriere A.P.A., protecţie plagiat
  • pentru statistică descriptivă şi inferenţială, psihometrie, cercetare fundamentală şi aplicată, cantitativă (designuri cantitative corelaţionale, experimentale, analiză factorială, analize de mediere/moderare etc.) şi calitativă (interviu, focus-grup, teste proiective, analiză de discurs etc.), folosirea programelor SPSS şi R pentru analize statistice.
  • pentru realizarea de cercetări şi proiecte de cercetare, articole, lucrări de licenţă, masterat, doctorat etc.

Domeniul de expertiză îl reprezintă Ştiinţele Sociale şi Medicale.

Consultanţa se acordă faţă în faţă (off-line) sau online cu ajutorul programului gratuit Skype.

Ora de consultanţă off-line (faţă în faţă) precum şi online costă între 50-70 RON.

Folosiţi pagina de Contact!

Nu realizez lucrări la comandă!!! Pentru verificarea veridicităţii unei lucrări folosiţi uneltele de mai jos:

Pentru o verificare rapidă şi gratuită a unei lucrări ştiintifice puteţi folosi programul online:http://smallseotools.com/plagiarism-checker/Pentru o verificare în profunzime a lucrării există o variantă contra cost:http://ikc2.tup.km.ua/index_us.shtml

Tutoriale online

O scurtă introducere în teoria corelaţiei în psihologie: o abordare logică

Psih. Clincian Principal Petru Mădălin Constantinescu

Manual folosit: INTRODUCTORY STATISTICS:
CONCEPTS, MODELS, AND APPLICATIONS

3rd Web Edition

David W. Stockburger
Missouri State University
@Copyright 2013 by David W. Stockburger

Tipuri de variabile si de design in prelucrarile statistice