Curs ţinut ca invitat in cadrul Universităţii Bucureşti

Temedrawing-painting-11

1. Epistemologia cercetării ştiinţifice Outline

2. Caracteristicile unei bune cercetări ştiinţifice şi structura unui raport de cercetare PPT

3. Designul studiilor descriptive în psihologia clinică si psihoterapie PPT